SAMENVATTING

Staphylococcus lugdunensis is een virulente grampositieve, coagulasenegatieve stafylokok (CoNS) die zich gedraagt als de Staphylococcus aureus. Complicaties als endocarditis en periannulaire abcesvorming zijn beschreven, met hogere mortaliteitscijfers dan bij andere CoNS. Omdat Staphylococcus lugdunensis tot de commensale huidflora behoort, wordt deze bij bloedkweken vaak als contaminatie gezien. Wij beschrijven een unieke casus, waarin Staphylococcus lugdunensis de verwekker is van intra-abdominale abcesvorming na laparatomie en deze uit zowel de bloed- als de abceskweken werd geïsoleerd.

(TIJDSCHR INFECT 2017;12(1):16-20)