SAMENVATTING

In deze casus wordt een patiënt beschreven met een hypercalciëmie veroorzaakt door een Pneumocystis jirovecii-pneumonie bij een hiv-infectie. In zeldzame gevallen is een hypercalciëmie het eerste verschijnsel van een Pneumocystis jirovecii-pneumonie. Diagnostiek naar hiv is geïndiceerd bij een onverklaarde hypercalciëmie.

(TIJDSCHR INFECT 2018;13(4):120-122)