(TIJDSCHR INFECT 2022;17(2):43–4)

In 2020 is het project #aware.hiv gestart; het hoofdproject in de PhD van arts-onderzoeker Carlijn Jordans (afdeling Infectieziekten, Erasmus MC). In de eerste lijn wordt het project gesponsord door het Aidsfonds en in de tweede lijn door de Federatie Medisch Specialisten. Het project draait om het opsporen van personen die nog niet weten dat ze hiv hebben en moet het stigma rond hiv doorbreken.