Samenvatting

Het aantal sterfgevallen veroorzaakt door groep A-streptokokken behoort wereldwijd tot de top 10 van infectiegerelateerde mortaliteit. Groep A-streptokokken veroorzaken een divers spectrum aan klinische ziektebeelden, wat illustreert hoe groot het arsenaal van virulentiefactoren is. Veel van deze factoren interfereren op een specifieke manier met belangrijke aspecten van ons immuunsysteem zoals fagocytose door neutrofielen. Tot op heden is het niet gelukt om een vaccin te ontwikkelen, een proces dat al gaande is sinds de jaren ’20 van de vorige eeuw. Ik bespreek hier de laatste inzichten in de pathogenese van groep-A streptokokken alsmede de belemmeringen en complicaties die ten grondslag liggen aan het ontbreken van een goed werkend vaccin.

(Tijdschr Infect 2015;10(3):65-72)