SAMENVATTING

De rol van kinderen binnen de COVID-19-pandemie blijft onduidelijk. Dit artikel bespreekt casus van 5 jonge gezinnen, waarvan ten minste 1 gezinslid positief was getest op SARS-CoV-2. Alle gezinsleden hebben een uitgebreid dagboek over hun klachten ingevuld en zijn na infectie op antistoffen getest. Hierbij werd een variërend ziektebeloop gezien met bij kinderen doorgaans mildere en korter durende klachten. Ouders bleken vaker de indexpatiënt, waarbij ook de transmissie vaker naar volwassen gezinsleden plaatsvond. Antistoffen werden vaker gevonden bij volwassenen en bij een ernstiger ziektebeloop, waarbij sprake was van koorts.
(TIJDSCHR INFECT 2020;15(COVID-19-SPECIAL):21-7)