SAMENVATTING

Chronische Q-koorts, veroorzaakt door een infectie met Coxiella burnetii, manifesteert zich zelden als een osteo-articulaire infectie en komt veelal pas maanden tot jaren na primaire infectie tot uiting. Gerichte microbiologische diagnostiek naar C. burnetii is noodzakelijk om chronische Q-koorts te diagnosticeren. Vooral in Nederland is dit van belang, omdat hier van 2007 tot 2010 de grootste Q-koortsuitbraak ooit plaatsvond. Dit artikel bespreekt de casus van een 68-jarige vrouw met een lumbale spondylodiscitis, waarbij antibioticabehandeling geen klinische respons gaf en bloed- en puskweken herhaaldelijk negatief bleven. Een PCR voor C. burnetii uitgevoerd op pus was uiteindelijk positief en serologisch onderzoek toonde een hoge fase I-IgG-titer, passend bij chronische Q-koorts. Pas 2 maanden na presentatie werd gestart met adequate antibioticabehandeling. Dit artikel benadrukt het belang van de juiste kennis omtrent C. burnetii, zodat gerichte diagnostiek kan worden ingezet en ernstige complicaties worden voorkomen.

(TIJDSCHR INFECT 2020;15(2):68-72)