Er bestaan meer dan 3.000 soorten luizen, waarvan (gelukkig) slechts 2 de mens als exclusieve gastheer hebben uitgekozen: Phthirus pubis (de schaamluis) en Pediculus humanus. Deze laatste is weer onder te verdelen in Pediculus humanus var. capitis (de hoofdluis) en Pediculus humanis var. corporis (de kleerluis). De schaamluis en hoofdluis zijn natuurlijk hinderlijk, maar relatief onschuldig. Daarentegen heeft de kleerluis, als vector van indrukwekkende ziekten als epidemische vlektyfus, epidemische febris recurrens en loopgravenkoorts, waarschijnlijk grote invloed gehad op de geschiedenis van de mensheid.

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(5):197–8)