SAMENVATTING

Een kathetergerelateerde bacteriëmie is een ernstige complicatie bij patiënten met een hematologische maligniteit. Ondanks bestaande preventieve maatregelen is er nog ruimte voor het verder terugdringen van de incidentie van een kathetergerelateerde bacteriëmie Dit artikel rapporteert over een historisch gecontroleerde cohortstudie met een 5 dagen durend topicaal decontaminatieregime bij hematologische patiënten met een centraalveneuze lijn. Het gebruik van topicale decontaminatie gaf significante verbetering van het aantal kathetergerelateerde bacteriëmieën en ging gepaard met een verbeterde lijninfectievrije overleving ten opzichte van de controlegroep waarbij alleen de standaard preventieve, hygiënische maatregelen werden genomen.

(TIJDSCHR INFECT 2018;13(4):126-127)