SAMENVATTING

‘Tick-borne’-encefalitis (TBE) is een ziekte die wordt overgebracht door teken die besmet zijn met het TBE-virus (TBEV). TBEV komt onder andere voor in Europa (Duitsland, Oostenrijk), Rusland en Centraal-Azië. In dit artikel wordt een patiënt beschreven met koorts en hoofdpijn na een vakantie in Oostenrijk. De patiënt bleek TBE te hebben. Bij patiënten die terugkomen uit gebieden waar TBE endemisch is, moet bij klachten van hoofdpijn en koorts gedacht worden aan TBE. Vooraf moeten professionals patiënten goed informeren als zij op reis gaan naar een gebied waar TBE endemisch is.

(TIJDSCHR INFECT 2018;13(1):11-4)