SAMENVATTING

Een 54-jarige man werd opgenomen met koorts zonder focus. De anamnese werd uitgebreid herhaald vanwege een atypisch beloop met onder andere pijn op de borst imponerend als van cardiale origine, een verdenking op meningitis, uitblijvend herstel ondanks breedspectrumantibiotica en een persisterend onbekende focus ondanks aanvullend onderzoek. Nieuwe gegevens over contact met vogels leidden ertoe dat opnieuw gerichte diagnostiek werd ingezet naar Chlamydia psittaci, ondanks een eerdere negatieve PCR op materiaal van een keeluitstrijk. De PCR op sputum was positief voor Chlamydia psittaci en na een adequate antibioticabehandeling trad volledig herstel op. Deze casus toont onder andere het belang aan van het herhalen van de anamnese bij onbegrepen infecties. Ook laat het de toegevoegde waarde zien van PCR-diagnostiek op atypische verwekkers van pneumonie met materiaal uit de lagere luchtwegen in plaats van een keeluitstrijk.
(TIJDSCHR INFECT 2020;15(3):111-5)