SAMENVATTING

De ebola-epidemie in West-Afrika in 2013–2016 is de grootste die de wereld ooit heeft meegemaakt. Zij leidde tot een toename van beschikbare kennis en middelen die noodzakelijk zijn om ebola-infecties te voorkomen en te bestrijden. Om beter voorbereid te zijn op infectieziektenuitbraken, is de wereldwijde responsstrategie herzien. De Wereldgezondheidsorganisatie richtte de ‘Research & Development blueprint for emerging infections’ op en startte een noodfonds om sneller te kunnen reageren ten tijde van een uitbraak. Daarnaast is de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations opgericht om vaccins te ontwikkelen voor infectieziekten op een door de Wereldgezondheidsorganisatie geprioriteerde lijst. Op dit moment zijn meerdere vaccins voor ebola beschikbaar, waaronder rVSV-ZEBOV, dat reeds uitgebreid is ingezet in de respons op de recente ebola-uitbraken in de Democratische Republiek Congo. De respons op de eerste ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo van vorig jaar was veel adequater vergeleken met de reactie op de epidemie in West-Afrika in 2013–2016. De tijd tot het vaststellen van de oorzaak van de epidemie, internationale respons en implementatie van controlemaatregelen was van veel kortere duur. Op het gebied van surveillance, diagnostiek en het inbedden van de respons op (ebola-) uitbraken in de reguliere gezondheidszorg is echter nog veel werk te verzetten.
(TIJDSCHR INFECT 2019;14(1):11-7)