Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de Nederlandse overheid besloten tot de oprichting van de Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI). Het is de bedoeling dat de LFI bij toekomstige pandemieën de landelijke aansturing en opschaling van de medisch-operationele processen van de infectieziektebestrijding op zich gaat nemen. Drs. Oebele Tolsma, kwartiermaker van de LFI, licht toe wat de taken van de LFI worden en hoe deze zich verhouden tot de huidige landelijke aanpak van infectieziektebestrijding

drs. Oebele Tolsma kwartiermaker Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(5):165–7)

drs. Oebele Tolsma kwartiermaker Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding