SAMENVATTING

Op 3 mei 2017 promoveerde Suzette M. Matthijsse aan de Erasmus Universiteit op het proefschrift getiteld ‘The impact of HPV vaccination on HPV and cervical cancer in the Netherlands’. Het onderzoek werd verricht in het Erasmus MC onder begeleiding van promotor prof. dr. H.J. de Koning (sectie Vroege Opsporing, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg) en copromotor prof. dr. S.J. de Vlas (sectie Infectieziekten, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg). De belangrijkste bevindingen van het onderzoek staan hieronder beschreven.

(TIJDSCHR INFECT 2018;13(3):87-89)