Dagelijks worden in de Nederlandse ziekenhuizen allerlei gegevens verzameld. In potentie kunnen deze data klinisch relevante vragen beantwoorden. Dat gebeurt bijvoorbeeld als een student of (arts-)onderzoeker met de data aan slag gaat, maar Daniel Vijlbrief (neonatoloog, UMC Utrecht) is van mening dat er meer mogelijk is. Met behulp van big data en kunstmatige intelligentie werkt hij aan een model dat sepsis moet kunnen voorspellen bij te vroeg geboren kinderen op de neonatale intensivecareafdeling.

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(1):3–6)