Samenvatting

Capnocytophaga canimorsus is een lange, dunne, niet-sporenvormende, traag groeiende gramnegatieve, facultatief anaerobe bacterie en is onderdeel van de orofaryngeale microflora van dieren. Overdracht van dier op mens vindt meestal plaats middels krab- of bijtwonden van honden of katten, maar kan ook geschieden door alleen contact met dieren. Infectie met Capnocythophaga canimorsus heeft een mortaliteit van 31%. Deze hoge mortaliteit is onder andere te verklaren doordat adequate behandeling vaak lang op zich laat wachten aangezien de diagnostiek bemoeilijkt wordt door de trage groei op bloedagar van het micro-organisme. Onderstaande casus benadrukt het belang van een anamnese gericht op dierencontact bij patiënten met sepsis e causa ignota, om zo het diagnostische traject en behandeling te bespoedigen. Bij een eerste vermoeden dient laagdrempelig adequate antibiotische therapie gestart te worden: een β-lactam antibiotica in combinatie met een lactamaseremmer als amoxicilline en clavulaanzuur.

(Tijdschr Infect 2016;11(5):169-74)