Israëlische studie laat hoge effectiviteit zien van enkele dosis mpox-vaccin in reallife-setting

april 2023 Kliniek in praktijk Willem van Altena
A male hands affected by blistering rash because of monkeypox or other viral infection on white background

De recente wereldwijde uitbraak van het ‘monkeypox’-virus (afgekort tot mpox, voorheen ook bekend als apenpokken) bij mensen werd in juli 2022 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uitgeroepen tot noodsituatie voor de volksgezondheid. Het pokken- en mpoxvaccin (JYNNEOS; Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic; MVA-BN), verstrekt als een tweedosisregime, is momenteel het primaire vaccin dat tegen mpox wordt gebruikt. De werkzaamheid van dit vaccin is tot op heden echter nooit aangetoond in klinische proeven.

Vanwege de beperkte voorraad vaccins heeft de WHO aanbevolen prioriteit te geven aan de vaccinatie van hoogrisicogroepen, zoals mannen die seks hebben met andere mannen. Wetenschappers uit Tel-Aviv (Israël) evalueerden de werkelijke effectiviteit van een enkele, subcutane dosis van het MVA-BN-vaccin in een observationele, retrospectieve cohortstudie. Die was gebaseerd op de elektronische gezondheidsdossiers van alle leden van Clalit Health Services in Tel-Aviv die in aanmerking kwamen voor het vaccin op 31 juli 2022.

Studieopzet

De onderzoekers gebruikten een Cox proportional hazards regressiemodel met tijdsafhankelijke covariaten om de associatie tussen vaccinatie en mpox te schatten terwijl rekening werd gehouden met sociaal-demografische en klinische risicofactoren. In een analyse van 2.054 mannelijke personen die voldeden aan de vaccinatiecriteria, werden 1.037 mannen (50%) gevaccineerd tijdens de wervingsperiode van de studie en voltooiden ten minste 90 dagen follow-up.

Tijdens de studieperiode werden respectievelijk 5 en 16 infecties bevestigd bij gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen. De aangepaste effectiviteit van het vaccin werd geschat op 86% (95%-betrouwbaarheidsinterval, 59-95%). Deze resultaten suggereren dat een enkele dosis subcutane MVA-BN in dit hoog-risico-cohort gepaard gaat met een significant lager risico van een mpox-infectie.

Referentie

Wolff Sagy Y, Zucker R, Hammerman A, et al. Real-world effectiveness of a single dose of mpox vaccine in males. Nat Med. 2023 Mar;29(3):748-752. doi: 10.1038/s41591-023-02229-3. Epub 2023 Jan 31. PMID: 36720271; PMCID: PMC9930701.