Handige adressen

PATIËNTENORGANISATIES

A = AIDS

SOA AIDS Nederland

C = COVID-19, CRUETZFELDT-JAKOB

POST-COVID gemeenschap (B)

Alzheimer Nederland (Creutzfeldt- Jakob)

H = HIV, HEPATITIS

HIV-vereniging

Nederlandse Leverpatienten Vereniging

I = Immuun Trombocytopenie , ITP

Patientenvereniging Nederland ITP

L = LYME

Lymevereniging

N = NAH, NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Hersenletsel

Q = Q-KOORTS

Q-UESTION, stichting voor mensen met Q-koorts

S = SOA

SOA AIDS Nederland