Eerder gebruik metformine geassocieerd met betere uitkomsten bij diabetespatiënten met longontsteking

februari 2023 Wetenschap Marleen Huijsmans
Doctor shows results to old patient x-ray of the lungs, smoking cigarettes problem

Sommige gepubliceerde studies suggereren dat het gebruik van metformine geassocieerd kan zijn met verbeterde uitkomsten bij infectieziekten, terwijl andere artikelen wijzen op mogelijk slechtere uitkomsten bij ernstige bacteriële infecties. Om deze relatie op te helderen is een nieuw onderzoek uitgevoerd naar het effect van eerder poliklinisch voorschrijven van metformine op mortaliteit bij oudere veteranen met diabetes die in het ziekenhuis waren opgenomen met longontsteking.

Een retrospectieve cohortstudie naar patiënten ouder dan 65 jaar is uitgevoerd met behulp van gegevens van het National Department of Veterans Affairs in de Verenigde Staten. De patiënten hadden een voorgeschiedenis van diabetes en waren in de afgelopen 10 jaar met een longontsteking in het ziekenhuis opgenomen. Voor de analyse is een 1:1 ‘propensity score match’ gemaakt tussen metforminegebruikers en niet-gebruikers.

LAGERE MORTALITEIT BIJ EERDER METFORMINEGEBRUIK

De onderzoekers identificeerden 34.759 patiënten die voldeden aan de inclusiecriteria, waarvan 20,3% eerder metformine voorgeschreven kreeg. De ongecorrigeerde mortaliteit na 30 dagen was 9,6% voor degenen die metformine kregen versus 13,9% bij niet-gebruikers (p<0,003). De mortaliteit na 90 dagen was 15,8% voor degenen die metformine kregen versus 23,0% voor niet-gebruikers (p<0,0001). Voor het propensity-score-model zijn metforminegebruikers (n=6.899) gekoppeld aan niet-gebruikers (n=6.899). Na matching was de mortaliteit significant lager voor gebruikers van metformine, zowel bij 30 dagen (relatief risico (RR) [95%-BI]: 0,86 [0,78–0,95]) als 90 dagen (RR [95%-BI]: 0,85 [0,79-0,92]).

Uit het retrospectieve propensity score-gematchte onderzoek bleek dat patiënten die eerder metformine voorgeschreven kregen een significant lagere mortaliteit hadden. De onderzoekers concluderen dat aanvullend onderzoek nodig is om de veiligheid en mogelijke voordelen van het gebruik van metformine bij patiënten met luchtweginfecties verder te onderzoeken.

REFERENTIE

Mohammed T, Bowe M, Plant A, et al. Metformin Use Is Associated With Lower Mortality in Veterans With Diabetes Hospitalized With Pneumonia; Clin Infect Dis. 2022;ciac900.