NIEUWE CURATIEVE BEHANDELINGEN

Breed neutraliserende antilichamen lijken provirale reservoirs niet te verlagen bij kinderen

TvI - jaargang 18, nummer 1, april 2023

dr. Aischa Niesar

Om te onderzoeken of er alternatieve behandelingen voor ART mogelijk zijn voor kinderen met hiv is de Tatelo-studie uitgevoerd. In deze studie werd de werkzaamheid van een bNAb-behandeling onderzocht bij Botswaanse kinderen met hiv, die sinds de geboorte ART toegediend kregen. De resultaten werden tijdens CROI 2023 gepresenteerd door dr. Aischa Niesar (Ragon Institute of MGH, MIT en Harvard, Cambridge, Verenigde Staten).1

Lees verder

TITAN-studie: breed neutraliserende antilichamen verlengen virologische controle bij hiv-1

TvI - jaargang 18, nummer 1, april 2023

prof. dr. Ole Sogaard

Agonisten van de ‘Toll-like receptor 9’ (TLR9) stimuleren de aangeboren antivirale immuniteit, leggen de basis voor de adaptieve immuunrespons en gaan hiv-latentie tegen bij mensen met hiv-1.1 Breed neutraliserende anti-hiv-1-antilichamen (‘broadly neutralising HIV-1 antibodies’, bNAb’s) kunnen de hiv-specifieke immuniteit verhogen, waardoor geïnfecteerde cellen via Fc-afhankelijke mechanismen gedood worden.2,3 Het effect van de combinatie van de TLR9-agonist lefitolimod en duale bNAb-behandeling op virologische controle werd onderzocht in de TITAN-studie, waarvan tijdens CROI 2023 de resultaten door prof. dr. Ole Sogaard (Aarhus University Hospital, Denemarken) werden gepresenteerd.4

Lees verder