NIEUWE ART-BEHANDELING

Dosisafhankelijke afname in lymfocyten bij islatravirbehandeling

TvI - jaargang 18, nummer 1, april 2023

No authors

De ‘nucleoside reverse transcriptase translocation inhibitor’ islatravir (ISL) wordt onderzocht voor de behandeling en preventie van hiv-1. In eerdere klinische studies naar ISL werden reducties in het totaal aantal lymfocyten en het aantal CD4+-T-cellen geobserveerd, wat zelfs heeft geleid tot de tijdelijke stopzetting van de klinische ontwikkeling van ISL.1,2 Dr. Kathleen Squires (Merck & Co, Inc, North Wales, Verenigde Staten) presenteerde tijdens CROI 2023 een analyse van het aantal lymfocyten en lymfocytsubpopulaties bij verschillende doses ISL.

Lees verder

Langwerkende effectiviteit van lenacapavir plus teropavimab en zinlirvimab bij hiv-1

TvI - jaargang 18, nummer 1, april 2023

No authors

Lenacapavir (LEN) remt de hiv-1-capside. Het is het eerste geneesmiddel in zijn klasse en wordt onderzocht als langwerkend middel voor de preventie en behandeling van hiv. De combinatie van LEN met de breed-neutraliserende antilichamen teropavimab (TAB) en zinlirvimab (ZAB) werd onderzocht in fase Ib-studie, waarvan de resultaten gepresenteerd werden door dr. Joseph Eron (University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, Verenigde Staten) tijdens CROI 2023.1

Lees verder