HIV EN COVID-19

Biomarkers en symptomen van long COVID bij personen met of zonder hiv

TvI - jaargang 18, nummer 1, april 2023

No authors

Uit een Nederlandse studie is gebleken dat meer dan 10% van de personen die geïnfecteerd zijn geweest met SARS-CoV-2 long COVID ervaren, ook wanneer ze voorafgaand aan de infectie zijn gevaccineerd.1 Hiv is een risicofactor voor het ontwikkelen van ernstige, acute COVID-19, maar het is tot op heden onduidelijk of hiv ook een risicofactor is voor het ontwikkelen van long COVID.2 Tijdens CROI 2023 presenteerde dr. Annukka Antar (Johns Hopkins University, Baltimore, Verenigde Staten) de resultaten van een onderzoek naar long COVID-symptomen en biomarkers bij mensen met en zonder hiv.3

Lees verder

Metformine verlaagt virale last bij SARS-CoV-2-infectie

TvI - jaargang 18, nummer 1, april 2023

No authors

In vitro is aangetoond dat metformine activiteit uitoefent op SARS-CoV-2.1 Daarnaast is de werkzaamheid van metformine wat betreft het voorkomen van ziekenhuisopnames en long COVID aangetoond bij COVID-19-patiënten in een fase III-studie.2,3 Tijdens CROI 2023 zijn nu ook de resultaten van een analyse van de virale last bij de patiënten uit deze klinische studie gepresenteerd door dr. Carolyn Bramante (University of Minnesota, Minneapolis, Verenigde Staten).

Lees verder