Doxycycline na onbeschermde seks verlaagt risico op soa’s bij mannen die seks hebben met mannen

mei 2023 Preventie Willem van Altena
Shot of an affectionate couple lying in bed together

Er zijn interventies nodig om seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) onder mannen die seks hebben met mannen (MSM) te verminderen.

Amerikaanse onderzoekers voerden een open-label, gerandomiseerd onderzoek uit onder MSM en transgendervrouwen die pre-exposure prophylaxis (PrEP) gebruikten tegen infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (PrEP-cohort) of leefden met HIV-infectie (‘persons living with HIV infection’ [PLWH] cohort) en die in het afgelopen jaar gonorroe, chlamydia of syfilis hadden gehad. De deelnemers werden willekeurig verdeeld in een verhouding van 2:1 om 200 mg doxycycline te nemen binnen 72 uur na condoomloze seks (doxycycline postexpositieprofylaxe, ofwel doxy-PEP) of standaardzorg zonder doxycycline. Elk kwartaal werden soa-tests uitgevoerd. Het primaire eindpunt was de incidentie van ten minste één soa per follow-upkwartaal.

Resultaten

Van de 501 deelnemers (327 in het PrEP-cohort en 174 in het PLWH-cohort) was 67% blank, 7% zwart, 11% Aziatisch of Pacific Islander, en 30% Hispanic of Latino. In het PrEP-cohort werd een soa vastgesteld bij 61 van 570 kwartaalbezoeken (10,7%) in de doxycycline-groep, en 82 van 257 kwartaalbezoeken (31,9%) in de standaardzorggroep. Dat komt neer op een absoluut verschil van -21,2 procentpunten en een relatief risico van 0,34 (95% betrouwbaarheidsinterval [BI], 0,24 tot 0,46; P<0,001). In het PLWH-cohort werd een soa vastgesteld bij 36 van 305 kwartaalbezoeken (11,8%) in de doxy-PEP-groep en 39 van 128 kwartaalbezoeken (30,5%) in de standaardzorggroep, voor een absoluut verschil van -18,7 procentpunten en een relatief risico van 0,38 (95% BI, 0,24 tot 0,60; P<0,001).

De incidenties van de drie geëvalueerde soa’s waren lager met doxy-PEP dan met standaardzorg; in het PrEP-cohort waren de relatieve risico’s 0,45 (95% BI, 0,32 tot 0,65) voor gonorroe; 0,12 (95% BI, 0,05 tot 0,25) voor chlamydia en 0,13 (95% CI, 0,03 tot 0,59) voor syfilis, en in het PLWH-cohort waren de relatieve risico’s respectievelijk 0,43 (95% BI, 0,26 tot 0,71), 0,26 (95% BI, 0,12 tot 0,57), en 0,23 (95% BI, 0,04 tot 1,29).

Het bijwerkingenprofiel was zoals te verwachten was bij doxycycline, met 5 meldingen van graad 3 en geen ernstiger bijwerkingen. Van de deelnemers met een beschikbare gonorroekweek kwam tetracycline-resistente gonorroe voor bij 5 van de 13 in de doxycycline-groepen en bij 2 van de 16 in de standaardzorggroepen.

De gecombineerde incidentie van gonorroe, chlamydia en syfilis was tweederde lager met doxy-PEP dan met standaardzorg. Deze bevinding ondersteunt het gebruik van doxycycline na onbeschermde seks  bij MSM met recente bacteriële soa’s.

Referentie

Luetkemeyer AF et al. Postexposure doxycycline to prevent bacterial sexually transmitted infections. N Engl J Med 2023 Apr 6; 388:1296. (h ttps://doi.org/10.1056/NEJMoa2211934. opens in new tab)