CT-scans met minder straling voor diagnose van appendicitis

december 2021 Zorginnovatie Eline Feenstra
Crohn's disease, or inflammatory bowel disease. Surgeon examination and preparation for laparoscopic appendectomy. A woman suffers from pain in the appendix. Acute appendicitis,

Appendicitis is een van de meest voorkomende oorzaken van ziekenhuisopnames. Het kan echter moeilijk zijn om appendicitis te diagnosticeren. Dergelijke moeilijkheden kunnen leiden tot vertraging of onnodige operaties. Contrastversterkte computertomografie (CT)-scans worden standaard toegepast voor beeldvorming van acute appendicitis bij volwassenen. Er zijn echter zorgen over de stralingsdosis die hierbij wordt ingezet. Om deze reden heeft men in een nieuwe studie, recentelijk gepubliceerd in het British Journal of Surgery, gekeken of een lagere stralingsdosis de diagnostische nauwkeurigheid van CT beïnvloedt.1

In deze prospectieve, single-center cohortstudie werden patiënten ouder dan 16 jaar geïncludeerd met vermoedelijke appendicitis. De diagnostische nauwkeurigheid van contrastversterkte CT met lage en standaarddosis werd vergeleken met onderzoeksprotocollen waarbij beeldvorming plaatsvond op basis van BMI. Dit maakte directe vergelijking van CT-beeldvorming alleen mogelijk bij patiënten met een BMI van minder dan 30 kg/m2. De CT-diagnose werd tot slot vergeleken met de definitieve klinische diagnose.

CT even nauwkeurig met minder straling

De onderzoekers includeerden patiënten die tussen 4 april 2017 en 27 november 2018 werden behandeld in het Turku University Hospital in Finland. Het ziekenhuis nam in totaal 989 patiënten op met vermoedelijke acute appendicitis. Ongeveer 53% van de patiënten onderging CT-scans met een lage stralingsdosis en 47% werd gediagnosticeerd aan de hand van standaarddosis CT-scans. De mediane stralingsdosis in de gehele lage- en standaarddosis CT-groepen was respectievelijk 3 en 7 mSv. In de groep met een BMI lager dan 30 kg/m2 waren de overeenkomstige mediane doses 3 en 5 mSv (p<0,001).

Onderzoekers ontdekten dat de algehele nauwkeurigheid van CT-scans met lage stralingsdosis versus standaarddosis in het identificeren van patiënten met en zonder acute appendicitis respectievelijk 98% en 98,5% was. De nauwkeurigheid in het onderscheid maken tussen ongecompliceerde en gecompliceerde acute appendicitis met behulp van de verschillende typen CT-scans was 90,3% met een lage dosis en 87,6% met een standaarddosis.

Concluderend kan worden gesteld dat een CT-scan zowel met lage als standaarddosis straling nauwkeurig was in het identificeren van appendicitis en bij het onderscheid maken tussen ongecompliceerde en gecompliceerde acute appendicitis. Een lage dosis CT ging gepaard met een significante verlaging van de stralingsdosis. De onderzoekers suggereren daarom dat dit in ieder geval de standaard klinische praktijk zou moeten zijn bij patiënten met een BMI lager dan 30 kg/m2.

Referentie

  1. Haijanen J, Sippola S, Tammilehto V et al. Diagnostic accuracy using low-dose versus standard radiation dose CT in suspected acute appendicitis: prospective cohort study. Br J Surg. 2021 Dec 1;108(12):1483-1490.