Combinatievaccin tegen griep en COVID-19 mogelijk vanaf volgend jaar op de markt

juni 2024 Farmanieuws Willem van Altena

Moderna’s combinatievaccin tegen influenza en COVID-19 heeft de primaire eindpunten bereikt in een gevorderde fase III-studie, waarbij het een sterkere immuunrespons opwekte dan de vergelijkende vaccins die in de studie werden gebruikt. Het vaccin, aangeduid als mRNA-1083, combineert elementen van Moderna’s griepvaccin kandidaat mRNA-1010 en het nieuwe COVID-19-vaccin mRNA-1283.

Het onderzoek bestond uit twee groepen deelnemers. De eerste groep omvatte volwassenen van 65 jaar en ouder die mRNA-1083 ontvingen of afzonderlijke doses van een ander griepvaccin en Moderna’s huidige COVID-19-vaccin. De tweede groep bestond uit volwassenen van 50 tot 64 jaar, die mRNA-1083 kregen of afzonderlijke doses van een derde griepvaccin en het bestaande Moderna coronavaccin.

Superieure prestaties

Uit de resultaten bleek dat de immuunrespons van een enkele dosis mRNA-1083 niet inferieur was aan de afzonderlijke vaccins, en dat het statistisch significant hogere immuunresponsen opwekte tegen drie influenzastammen (H1N1, H3N2 en B/Victoria) en tegen SARS-CoV-2. De superieure prestaties ten opzichte van het bestaande coronavaccin van Moderna kunnen worden toegeschreven aan het ontwerp van mRNA-1083, dat gericht is op recentere virusvarianten. Het nieuwe combinatievaccin heeft volgens Moderna een aanvaardbaar verdraagbaarheids- en veiligheidsprofiel. De meeste bijwerkingen waren van graad 1 of 2, waaronder pijn op de injectieplaats, vermoeidheid, spierpijn en hoofdpijn.

Moderna is van plan de studieresultaten te presenteren op een aankomend medisch congres en zal in overleg treden met regelgevende instanties over de vervolgstappen. Het vaccin mRNA-1083 zou volgend jaar op de markt kunnen komen, met een bredere beschikbaarheid in 2026.

Moderna werkt momenteel ook aan de ontwikkeling van mRNA-gebaseerde griepvaccins, evenals andere combinatievaccins tegen griep, respiratoir syncytieel virus (RSV) en COVID-19. Recentelijk heeft de FDA goedkeuring verleend voor Moderna’s RSV-vaccin, dat eveneens op mRNA gebaseerd is.

Bron

Persbericht Moderna