Candidemie-infectie zorgt voor ongunstige overlevingsprognose bij COVID-patiënten op IC

augustus 2022 Wetenschap Willem van Altena
Candida albicans is a diploid fungus that grows both as yeast and filamentous cells and a causal agent of opportunistic oral and genital infections in humans

Candidemie of invasieve candidiasis is een ernstige infectie die patiënten op de intensive care (IC) bedreigt. Een onderzoek uit Ankara (Turkije) heeft aangetoond dat tijdens de COVID-19-pandemie niet alleen het aantal patiënten op de IC-afdelingen steeg, maar ook de incidentie van candidemie. IC-patiënten die candidemie ontwikkelden, bleken een verhoogde overlijdenskans te vertonen in vergelijking met coronapatiënten zonder candidemie.

De studie vond plaats op de IC-afdeling van het Ankara City Hospital tussen augustus 2020 en augustus 2021. Daarbij werd de incidentie van candidemie bij COVID-patiënten op de IC in kaart gebracht, en werd onderzoek gedaan naar onafhankelijke risicofactoren voor het ontwikkelen van candidemie.

Slechtere uitkomsten bij candidemie tijdens IC-opname

Van de 1.229 geïncludeerde COVID-19-patiënten in de studieperiode ontwikkelden er 63 candidemie. De incidentie van candidemie bedroeg hiermee 4,4 gevallen per 1.000 dagen intensieve zorg. De detectie van candidemie gebeurde na een mediane duur van 12 dagen vanaf de eerste opname op de IC. De meest voorkomende soorten waren C. albicans (52,3%) en C. tropicalis (16,9%). Echter kreeg slechts de helft (58,7%) van deze patiënten met candidemie een antischimmelbehandeling toegediend.

De onderzoekers stelden vast dat de coronapatiënten met candidemie vaker een invasieve coronabehandeling behoefden. Zo hadden ze vaker kunstmatige beademing nodig (88,9% versus 48,8%; p<0,001) evenals een centrale veneuze katheter (95,2% versus 51,0%; p<0,001). De patiënten met candidemie bleken ook in meer gevallen eerder last te hebben gehad van een nosocomiale infectie (p<0,001) en bijna alle patiënten in deze groep kreeg tijdens hun opname op de IC reeds antibiotica toegediend voordat er candidemie was vastgesteld. Patiënten met candidemie bleven langer op de IC (mediaan 18 versus 9 dagen; p<0,001) en vertoonden een hogere mortaliteit; 49 (77,8%) van de 63 patiënten met candidemie zijn tijdens de follow-upperiode van 28 dagen op de IC gestorven, tegenover 47,1% van de patiënten zonder candidemie (p<0,001).

Voorspellende factoren

Uit de multivariate regressieanalyse bleek er een significant verband te zijn tussen de aanwezigheid van candidemie en de plaatsing van een centrale veneuze katheter (oddsratio [OR]: 4,7; 95%-BI: 1,8-12,2; p<0,005), een multifocale candida-kolonisatie (OR [95%-BI]: 2,7; 95%-BI: 1,4-5,2 ; p<0,005), een verblijf van 14 dagen of meer op de IC (OR [95%-BI]: 1,9 [1,08-3,37]; p<0,05), de afwezigheid van een chronische longaandoening (OR [95%-BI]: 0,4 [0,1-0,9]; p<0,05) en het niet inzetten inzet van corticosteroïden (OR [95%-BI]: 0,3 [0,14-0,52]; p<0,0001) .

De onderzoekers benadrukken het belang van vroegtijdig starten van een antischimmelbehandeling bij COVID-patiënten met een hoog risico op candidemie. Wegens het onverwachtse beschermende karakter van corticosteroïdengebruik, adviseren de onderzoekers verder onderzoek te doen naar de mogelijke inzet van deze geneesmiddelen bij COVID-19-patiënten die mogelijk candidemie zouden kunnen ontwikkelen.

Referentie

Kayaaslan, B, Kaya Kalem, A, Asilturk, D, et al. Incidence and risk factors for COVID-19 associated candidemia (CAC) in ICU patients. Mycoses. 2022; 65: 508– 516. doi:10.1111/myc.13431