BioFire Fever Panel blijkt zeer effectief in het opsporen van pathogenen malaria, leptospirose, chikungunya en dengue bij koortspatiënten

juli 2022 Zorginnovatie Marjolein Haakman-Groot

Acute koorts is een veelgezien symptoom bij ziekenhuisopnames over de gehele wereld. Om de oorzaak vast te stellen kan bloedonderzoek worden ingezet om veelvoorkomende pathogenen op te sporen en het ziektemanagement te sturen. Een tool die hierbij kan worden ingezet is het BioFire Global Fever Panel.  In een nieuwe studie van prof. dr. Yukari Manabe, professor op gebied van Infectieziekten aan de Johns Hopkins-universiteit in Baltimore (V.S.) werd de effectiviteit van dit Fever Panel onderzocht.1

Het BioFire Global Fever Panel (GF Panel) is een multiplex nucleïnezuuramplificatietest waarin een volbloedmonster wordt geanalyseerd in het BioFire FilmArray System. Hiermee kunnen verschillende pathogenen worden gediagnosticeerd die acute koorts kunnen veroorzaken.

Opzet accuratessestudie

Prof. Manabe en collega’s voerden een prospectieve, multicenter, cross-sectionele diagnostische accuratessestudie uit om het GF-paneel te evalueren. Geïncludeerd werden volwassenen en kinderen van 6 maanden of ouder, die in de afgelopen twee dagen koorts hadden. Deelnemers leefden in sub-Sahara Afrika, zuidoost Azië, Centraal- of Zuid-Amerika, of de Verenigde Staten. De onderzoekers onderzochten de accuratesse van het GF-panel in het identificeren van 6 pathogenen:

 1. Chikungunya-virus,
 2. Dengue-virus [serotypen 1–4]
 3. Leptospira spp
 4. Plasmodium spp
 5. Plasmodium falciparum
 6. Plasmodium vivax of Plasmodium ovale

De effectiviteit van het koortspanel werd bepaald door de uitslagen van verschillende PCR-tests met het GF Panel te vergelijken. Hiermee werd de sensitiviteit en specificiteit vastgesteld van het GF Panel.

Hoge sensitiviteit en specificiteit GF Panel

Totaal werden tussen maart 2018 en september 2019 1.965 deelnemers geïncludeerd. Van de 1.875 analyseerbare deelnemers was 52,3% vrouw en de mediane leeftijd was 22 jaar. Bij 657 (35,0%) van de participanten werd minstens 1 van de gezochte pathogenen aangetroffen. De specificiteit van het GF Panel was gemiddeld 99,2% (95%-BI: 98,6-99,6%). De sensitiviteit van GF Panel was als volgt:

 • Chikungunyavirus: 100% (95%-BI: 86,3-100)
 • Denguevirus: 94% (90,6-96,5)
 • Leptospira spp: 93,8% (69,8-99,8)
 • Plasmodium spp: 98,3% (96,3-99,4)
 • P falciparum: 92,7% (88,8-95,6)
 • P vivax of P ovale: 92,7% (86,7-96,6)

Conclusie

Uit deze resultaten blijkt dat het BioFire Global Fever Panel met zeer hoge sensitiviteit en specificiteit vast kan stellen of er pathogenen aanwezig zijn in het bloed van mensen met koorts, of die onlangs koorts hebben gehad. Deze tool kan daarom van grote toegevoegde waarde zijn in het vaststellen van individuele diagnoses alsmede bij gezondheidssurveillance op grotere schaal.

Lees hier meer over de werking van het BioFire FilmArray System.

Referentie

 1. Manabe YC, Betz J, Jackson O, et al. Clinical evaluation of the BioFire Global Fever Panel for the identification of malaria, leptospirosis, chikungunya, and dengue from whole blood: a prospective, multicentre, cross-sectional diagnostic accuracy study. The Lancet Infectious Disease 2022.