Articles

Ertapenem: achtergronden en klinische toepassing

TvI - jaargang 7, nummer 2, april 2012

dr. S. Vainio , dr. J.L.A.N. Murk , dr. Y.J. Debets-Ossenkopp

Samenvatting

Ertapenem (Invanz; Merck Sharp & Dohme bv) is een carbapenem antibioticum dat sinds 2003 in Nederland is geregistreerd voor de behandeling van: intra-abdominale infecties, buiten het ziekenhuis opgelopen pneumonie, acute gynaecologische infecties, infecties van de huid en weke delen van de voet (diabetische voet) en als profylaxe voor postoperatieve wondinfecties na electieve colorectale chirurgie. Het antibiotische spectrum van ertapenem is bijzonder breed en omvat gram-positieve en gram-negatieve aerobe en anaerobe bacteriën; enterokokken, meticillineresistente Staphylococcus aureus en non -fermenters, zoals Pseudomonas en Acinetobacter zijn echter resistent. Ertapenem is geschikt voor de behandeling van infecties met extended-spectrum beta-lactamasen producerende bacteriën. Vanwege zijn lange halfwaardetijd kan ertapenem eenmaal daags worden toegediend; dit kan zowel intraveneus als intramusculair, hoewel deze laatste vorm in Nederland niet is geregistreerd. Hierdoor kan ertapenem een belangrijke rol vervullen in de extramurale of ambulante behandeling van bovengenoemde infecties. De mogelijke effecten van grootschalig gebruik van ertapenem op resistentieontwikkeling tegen andere carbapenems dienen echter in acht genomen te worden.

(Tijdschr Infect 2012;7:57-65)

Lees verder