Articles

Wat in eerste instantie een simpele cellulitis leek…

TvI - jaargang 16, nummer 4, september 2021

drs. M.E. Jacobs , dr. W.J.M. Janssen , dr. R.J.A. Diepersloot , dr. I.M.M.J. Wakelkamp

SAMENVATTING

Een infectie met het koepokvirus manifesteert zich bij mensen in veel gevallen als een ulceratieve cutane afwijking, vaak in combinatie met passagère griepachtige verschijnselen. Door een afname van de immuniteit tegen pokkenvirussen wordt het ziektebeeld in de afgelopen jaren steeds vaker bij mensen gezien. Dit artikel beschrijft een casus van een patiënte en haar partner, beiden geïnfecteerd met het koepokvirus na contact met besmette kittens. Tevens was bij de patiënte sprake van een secundaire huidinfectie met Staphylococcus pseudintermedius. In beide casus werd goed gereageerd op de antibioticabehandeling, hoewel persisterende littekenvorming hiermee niet kon worden voorkomen. Dit artikel benadrukt het belang van vroegtijdige herkenning van dit over het algemeen mild verlopende ziektebeeld, om zo eventuele complicaties te voorkomen.

(TIJDSCHR INFECT 2021;16(4):137-40)

Lees verder