Articles

Oude middelen voor nieuwe doeleinden: optimalisatie van de behandeling van urineweginfecties

TvI - jaargang 17, nummer 6, december 2022

dr. T. ten Doesschate

SAMENVATTING

Op 7 oktober 2021 promoveerde Thijs ten Doesschate aan de Universiteit Utrecht op zijn proefschrift getiteld ‘Old means for new ends. Optimizing the treatment of urinary tract infections’. Het onderzoek werd verricht onder supervisie van promotor prof. dr. M.J.M. Bonten en copromotor dr. C.H. van Werkhoven. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen besproken.

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(6):234–6)

Lees verder

Fosfomycine versus ciprofloxacine als orale uitbehandeling voor vrouwen met een febriele urineweginfectie met : een dubbelblinde gerandomiseerde trial (FORECAST-trial)

TvI - jaargang 15, nummer 2, april 2020

dr. T. ten Doesschate , dr. C.H. van Werkhoven , dr. S.P. van Mens , dr. C. van Nieuwkoop , prof. dr. S.E. Geerlings , J.E. Stalenhoef , prof. dr. I.M. Hoepelman , prof. dr. M.J.M. Bonten

SAMENVATTING

De FORECAST-trial (‘fosfomycin randomised controlled trial for Escherichia coli complicated urinary tract infections as alternative stepdown treatment’) is een gerandomiseerde gecontroleerde trial bij patiënten in het ziekenhuis die intraveneuze antibiotica krijgen voor een febriele urineweginfectie. Het doel van de trial is het aantonen van non-inferioriteit qua klinische en microbiologische effectiviteit en veiligheid van oraal fosfomycine 3 gram elke 24 uur, in vergelijking met ciprofloxacine 0,5 gram per 12 uur, als uitbehandeling voor door E. coli veroorzaakte febriele urineweginfecties bij vrouwen. Fosfomycine heeft een hoge bacteriële activiteit tegen E. coli, met een resistentiegraad van slechts 1–2% in Nederland. Oraal fosfomycine 3 gram bereikt voldoende hoge antibioticaconcentraties in urine en bloed, en wordt als veilig en effectief beschouwd naar aanleiding van een beperkt aantal retrospectieve studies naar febriele urineweginfecties. Fosfomycine biedt daarom een potentieel alternatief voor de orale uitbehandeling van febriele urineweginfecties die worden veroorzaakt door multiresistente E. coli. Vooral niet-academische ziekenhuizen worden verzocht om aan de studie deel te nemen.
(TIJDSCHR INFECT 2020;15(2);80-2)

Lees verder

Een man met een gedissemineerde Gonokokkeninfectie

TvI - jaargang 10, nummer 2, april 2015

dr. T. ten Doesschate , dr. P.J. Wismans , dr. L. Slobbe

Samenvatting

We beschrijven een patiënt met een gedissemineerde gonokokkeninfectie. Gonorroe – dikwijls gediagnosticeerd bij homoseksuele mannen – is na chlamydia de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening in Nederland. Gonokokken worden overgedragen via mucosa van het urogenitaal stelsel, rectum of farynx. Een infectie verloopt bij vrouwen nogal eens asymptomatisch, hoewel het spectrum van klachten omvangrijk is. Een genitale infectie bij een man verloopt zelden asymptomatisch. Een gedissemineerde gonokokkeninfectie is zeldzaam en leidt vaak tot een karakteristiek beeld met koorts, tenosynovitis, huidafwijkingen en polyartralgie, danwel purulente artritis zonder koorts. De diagnostiek is complex aangezien gonokokken lastig te kweken zijn. Kweken van bloed en eventueel synoviaalvocht aangevuld met een polymerasekettingreactie van het oorspronkelijke infectiefocus zoals urethra en synoviaalvocht zijn het meest relevant. In Nederland is behandeling met ceftriaxon de therapie van voorkeur vanwege toenemende resistentie voor andere antibiotica.

(Tijdschr Infect 2015;10(2):44-8)

Lees verder