Articles

Purulente pericarditis bij een, volgens de AMBU-65 score, milde pneumokokkenpneumonie

TvI - jaargang 10, nummer 1, februari 2015

dr. T.K. Klooker , dr. N. Roescher , dr. A.G. Holleboom , dr. M. van der Valk

Samenvatting

De pneumokok is een commensaal in de neuskeelholte van de mens en is de belangrijkste verwekker van de ‘community acquired pneumonia’. Voor het tijdperk van antibiotica was de pneumokok de meest voorkomende oorzaak van purulente pericarditis maar tegenwoordig wordt deze complicatie nog maar zelden gezien. Hieronder wordt de casus beschreven van een patiënt die zich op de Spoedeisende Hulp presenteerde met een, volgens de AMBU-65 score, milde pneumonie die binnen 24 uur ernstig gecompliceerd werd door harttamponade ten gevolge van een purulente pericarditis. Deze ziektegeschiedenis illustreert een mogelijke presentatie van een gecompliceerd beloop van de pneumokokkenpneumonie en benadrukt het belang van een zorgvuldige klinische beoordeling ook al is er ogenschijnlijk sprake van een laag risico op basis van de AMBU-65 score.

(Tijdschr Infect 2015;10(1):9-12)

Lees verder