Articles

Een milde presentatie van meningokokkemie serogroep W bij een patiënt met faryngitis

TvI - jaargang 14, nummer 5, oktober 2019

S. ten Barge , dr. P.H.P. Groeneveld

SAMENVATTING

Een meningokokkensepsis of -meningitis is een ernstige ziekte die gepaard gaat met een hoge mortaliteit. Dit artikel beschrijft de ziektegeschiedenis van een 86-jarige vrouw die werd opgenomen met koorts en dysartrie. Gedurende de opname bleek sprake van een faryngitis met bloedkweken die onverwacht positief waren voor Neisseria meningitidis. De behandeling bestond uit benzylpenicilline per continue toediening. De patiënte herstelde volledig. Nader onderzoek leerde dat de verwekker een serogroep W-meningokok was, een variant die sinds 2015 in Nederland een toenemende incidentie kent en zich relatief vaak atypisch presenteert. Vertraging in de herkenning en behandeling, in combinatie met het soms ernstige ziektebeloop, dragen mogelijk bij aan het relatief hoge sterftecijfer. Kennis van de epidemiologie, pathofysiologie en symptomatologie van N. meningitidis serogroep W is daarom belangrijk.

(TIJDSCHR INFECT 2019;14(5):184-7)

Lees verder