Articles

Een 43-jarige man met een indrukwekkend pleura-empyeem

TvI - jaargang 13, nummer 3, juni 2018

S.R.M. Gokoel MSc, dr. R.M.J.L. van der Heijde , dr. J.J. Kerremans

SAMENVATTING

Dit artikel bespreekt een casus waarbij sprake was van een pleura-empyeem ten gevolge van Fusobacterium nucleatum. Nader onderzoek toonde een dentogene focus aan. Vermoedelijk was vanuit deze dentogene focus door aspiratie van de anaerobe verwekker een indolente pneumonie ontstaan, die zich in 2 maanden tijd ontwikkeld had tot een pleura-empyeem. Bij presentatie was sprake van diagnostische onduidelijkheid. Deze casus leerde dat een pleura-empyeem zich niet altijd typisch presenteert zoals bij een acute bacteriële pneumonie. Waarschijnlijk wordt dit sinds de komst van antibiotica veroorzaakt door anaerobe verwekkers. Behandeling bestaat te allen tijde uit intraveneuze antibiotica gecombineerd met pleuradrainage.

(TIJDSCHR INFECT 2018;13(3):83-86)

Lees verder