Articles

Shock en hypoxisch respiratoir falen op basis van Fusobacterium necrophorum-bacteriëmie na medische abortus met misoprostol

TvI - jaargang 14, nummer 1, februari 2019

V.M. Schuitema , drs. S.J. Luk , drs. G.C. van Melsen , dr. J.W. van ’t Wout

SAMENVATTING

Toxischeshocksyndroom ten gevolge van abortus provocatus met misoprostol is een zeldzame, veelal letale complicatie die meestal wordt veroorzaakt door Clostridium sordellii. Toxischeshocksyndroom kent een mortaliteitsratio van 0,58/100.000 abortussen. Dit artikel bespreekt een patiënte met een septische shock op basis van een infectie met Fusobacterium necrophorum na een recente intravaginale behandeling met misoprostol.
(TIJDSCHR INFECT 2019;L14(1):18-9)

Lees verder