Articles

Fatale stafylokokkentoxischeshocksyndroom na infectie met het influenza B-virus

TvI - jaargang 14, nummer 4, augustus 2019

L.H. Rijsman , dr. A.J. Kwakernaak , drs. S. Huisman , drs. J. Dutilh , drs. L.E.M. Haas , dr. S.F.T. Thijsen

SAMENVATTING

Een 43-jarige man kwam naar de afdeling Spoedeisende Hulp, omdat hij sinds 5 dagen last had van malaise, koorts, hoesten, benauwdheid, braken en diarree. Na een dag overleed de patiënt op de afdeling Intensive Care ten gevolge van een refractaire shock. Middels PCR-onderzoek op een neuswat werd influenza B aangetoond en de sputumkweek toonde Staphylococcus aureus, positief voor het enterotoxine C-gen en het toxischeshocksyndroomtoxine-1 (TSST-1)-gen. Het toxischeshocksyndroom (TSS) wordt gekenmerkt door koorts, hemodynamische instabiliteit, diffuse rode huiduitslag en vervellingen, veroorzaakt door de productie van bacteriële toxinen die functioneren als superantigenen. Hoewel in de jaren 70 van de vorige eeuw het TSS voornamelijk optrad bij de introductie van nieuwe, sterk absorberende, vaginale tampons (tamponziekte), wordt tegenwoordig voornamelijk niet-tampongerelateerde TSS gezien zoals bij mastitis, abcessen, respiratoire infecties en na chirurgische ingrepen. Behandeling met toxineremmende antibiotica zoals clindamycine kan worden overwogen. Bij de combinatie van influenza met symptomen van refractaire shock moet gedacht worden aan TSS.
(TIJDSCHR INFECT 2019;14(4):146-50)

Lees verder

Geen onderscheid tussen actieve Lymeneuroborreliose en Lyme-borreliose uit het verleden met cellulaire ELISpot-test

TvI - jaargang 14, nummer 3, juni 2019

T. van Gorkom , drs. W. Voet , dr. S.U.C. Sankatsing , dr. K. Kremer , dr. S.F.T. Thijsen

SAMENVATTING

De diagnostiek van Lyme-borreliose (LB) is gebaseerd op het aantonen van Borrelia-specifieke antistoffen, maar een positieve testuitslag is geen bewijs voor actieve ziekte. Om actieve LB te kunnen vaststellen is betere diagnostiek nodig. Recentelijk zijn testen ontwikkeld die de activiteit van het cellulaire immuunsysteem meten, maar de klinische validatie van dergelijke testen bij goed gedefinieerde patiëntengroepen ontbreekt. Deze prospectieve studie beschrijft de validatie van een ‘enzyme-linked immunosorbent spot’- (ELISpot-) test voor de diagnose van een actieve Lyme-neuroborreliose. De studie toont aan dat de Borrelia-ELISpot-test correleert met blootstelling aan de Borrelia-bacterie, maar niet kan worden gebruikt voor de diagnose van een actieve Lyme-neuroborreliose.
(TIJDSCHR INFECT 2019;14(3):89-95)

Lees verder