Articles

Optimalisatie van het antibioticabeleid in Nederland: SWAB-richtlijn voor antimicrobiële therapie voor urineweginfecties bij volwassenen

TvI - jaargang 16, nummer 2, april 2021

prof. dr. S.E. Geerlings

SAMENVATTING

De SWAB-richtlijn over antibioticabeleid bij urineweginfecties (UWI’s) werd gereviseerd na overleg met andere wetenschappelijke verenigingen die op hetzelfde moment ook een richtlijn over UWI’s schreven. Zo werden de onderwerpen verdeeld en werd de inhoud van de richtlijnen optimaal op elkaar aangesloten. Om die reden werden enkele hoofdstukken verwijderd en werden definities aangepast. De behandeling van UWI’s met systemische symptomen (keuze voor middel en duur van de behandeling) wordt beschreven in hoofdstuk 1 en 2. Nieuwe antimicrobiële middelen worden momenteel niet aanbevolen als empirische behandeling. Hoofdstukken 3–8 beschrijven de behandeling van UWI’s in de specifieke patiëntpopulaties die een verhoogde kans hebben op een UWI met complicaties; dit zijn mannen, zwangere vrouwen en patiënten met diabetes mellitus, een urinekatheter, na een niertransplantatie of met een autosomaal dominante polycysteuze nierziekte. In de toekomst zal vanuit het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten in samenwerking met de Patiëntenfederatie een start gemaakt worden in het modulair onderhoud van de richtlijnen.

(TIJDSCHR INFECT 2021;16(2):55-8)

Lees verder

Fosfomycine versus ciprofloxacine als orale uitbehandeling voor vrouwen met een febriele urineweginfectie met : een dubbelblinde gerandomiseerde trial (FORECAST-trial)

TvI - jaargang 15, nummer 2, april 2020

dr. T. ten Doesschate , dr. C.H. van Werkhoven , dr. S.P. van Mens , dr. C. van Nieuwkoop , prof. dr. S.E. Geerlings , J.E. Stalenhoef , prof. dr. I.M. Hoepelman , prof. dr. M.J.M. Bonten

SAMENVATTING

De FORECAST-trial (‘fosfomycin randomised controlled trial for Escherichia coli complicated urinary tract infections as alternative stepdown treatment’) is een gerandomiseerde gecontroleerde trial bij patiënten in het ziekenhuis die intraveneuze antibiotica krijgen voor een febriele urineweginfectie. Het doel van de trial is het aantonen van non-inferioriteit qua klinische en microbiologische effectiviteit en veiligheid van oraal fosfomycine 3 gram elke 24 uur, in vergelijking met ciprofloxacine 0,5 gram per 12 uur, als uitbehandeling voor door E. coli veroorzaakte febriele urineweginfecties bij vrouwen. Fosfomycine heeft een hoge bacteriële activiteit tegen E. coli, met een resistentiegraad van slechts 1–2% in Nederland. Oraal fosfomycine 3 gram bereikt voldoende hoge antibioticaconcentraties in urine en bloed, en wordt als veilig en effectief beschouwd naar aanleiding van een beperkt aantal retrospectieve studies naar febriele urineweginfecties. Fosfomycine biedt daarom een potentieel alternatief voor de orale uitbehandeling van febriele urineweginfecties die worden veroorzaakt door multiresistente E. coli. Vooral niet-academische ziekenhuizen worden verzocht om aan de studie deel te nemen.
(TIJDSCHR INFECT 2020;15(2);80-2)

Lees verder

Drie nieuwe richtlijnen over urineweginfecties

TvI - 2019, nummer Abstractboek, december 2019

prof. dr. S.E. Geerlings

Lees verder

Urineweginfecties: een update

TvI - 2016, nummer Abstractboek, december 2016

prof. dr. S.E. Geerlings

Lees verder

Urineweginfecties 2013. Wat is er veranderd in de nieuwe SWAB-richtlijn en NHG-standaard?

TvI - 2013, nummer Abstract book, december 2013

prof. dr. S.E. Geerlings

Lees verder

“Oude” antibiotica in ere hersteld?

TvI - 2012, nummer Abstract book, december 2012

prof. dr. S.E. Geerlings

Lees verder