Articles

Hepatitis delta: epidemiologie en behandeling in Nederland (DREAM)

TvI - jaargang 17, nummer 1, maart 2022

dr. M.J. Sonneveld , prof. dr. R.A. de Man , dr. R.J. de Knegt , namens de DREAM-projectgroep en Stichting HepNed

SAMENVATTING

Een co-infectie van hepatitis B en hepatitis D (hepatitis delta) is een ernstige vorm van chronische virale hepatitis. Op dit moment zijn er geen effectieve behandelopties voor hepatitis delta, maar vermoedelijk komt hier snel verandering in. Omdat er weinig bekend is over de ziektelast van hepatitis delta in Nederland, start binnenkort het DREAM-project: een nationaal onderzoek gericht op de epidemiologie van hepatitis delta.

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(1):29–30)

Lees verder

Chronische hepatitis B van suppressie naar genezing?

TvI - 2016, nummer Abstractboek, december 2016

prof. dr. R.A. de Man

Lees verder

Een acute nierinsufficiëntie bij een acute hepatitis E-virusinfectie: causaal verband of coïncidentie?

TvI - jaargang 11, nummer 6, december 2016

dr. N.E. van der Sligte , dr. D.A. Hesselink , dr. A.A. van der Eijk , prof. dr. R.A. de Man

Samenvatting

Een 69-jarige man met reumatoïde artritis, waarvoor behandeling met methotrexaat, werd verwezen met progressieve leverfunctiestoornissen bij een recent gediagnosticeerde acute hepatitis E-virusinfectie. Bij presentatie had de patiënt een acute nierinsufficiëntie die progressief was gedurende de opname en na de opname volledig herstelde. Renale manifestaties bij een acute hepatitis E-virusinfectie zijn hoofdzakelijk beschreven bij patiënten met een orgaantransplantatie (voornamelijk niertransplantatie). Deze casus toont dat een acute hepatitis E-virusinfectie ook bij patiënten zonder een orgaantransplantatie kan leiden tot nierfunctiestoornissen.

(Tijdschr Infect 2016;11(6):205-10)

Lees verder