Articles

Een bijzondere besmettingsweg van Mycobacterium tuberculosis: een perinatale overdracht

TvI - jaargang 8, nummer 2, april 2013

dr. R. Peuscher , dr. R. Schol , dr. K.M. Paarlberg , dr. R.A. Bruinsma

Samenvatting

Tuberculose is een ernstige infectieziekte en één van de belangrijkste doodsoorzaken ter wereld. In Nederland komt deze infectieziekte echter niet zo vaak voor. Vanwege de grote verscheidenheid aan symptomen die door een actieve tuberculose veroorzaakt kan worden, is onderscheid tussen tuberculose en andere bacteriële infecties vaak moeilijk te maken. Meestal vindt de overdracht plaats via aerosolen tussen mensen maar in dit artikel beschrijven we een bijzondere besmettingsweg. Een prematuur geboren mannelijke patiënt werd met een respiratoire insufficiëntie opgenomen ten gevolge van een actieve tuberculose. Hij werd waarschijnlijk besmet tijdens de partus aangezien zijn moeder, zoals later bleek, een actieve genitale tuberculose had.

(Tijdschr Infect 2013;8:53-56)

Lees verder