Articles

Ernstige malaria ondanks profylaxe; blijf alert bij de patiënt uit de tropen!

TvI - jaargang 8, nummer 4, augustus 2013

dr. J.J.C. Drijkoningen , dr. F.P.J. Peters , dr. J.K.M. Jansen , dr. P.J. Wismans

Samenvatting

Reizigers kunnen ernstig ziek worden door een malaria-infectie, inname van profylaxe ten spijt. Er zijn diverse redenen voor falende profylaxe; meestal de keuze van een inadequaat middel of het vroegtijdig staken ervan. Maar ook verminderde effectiviteit door malabsorptie, bijvoorbeeld in geval van gastrointestinale ziekte. Daarnaast hoeft gerapporteerde therapietrouw niet altijd te betekenen dat de medicatie adequaat is ingenomen. De kliniek van een malaria-infectie is atypisch en vroege detectie essentieel ter voorkoming van sterfte. Malaria kan in Nederland niet altijd meteen adequaat behandeld worden omdat medicatie en expertise niet overal voorhanden zijn. Een 55-jarige Britse man, woonachtig in Nederland, werd gezien met het beeld van een ernstige sepsis na een reis naar Nigeria. Hij gaf aan adequate malariaprofylaxe ingenomen te hebben. Toch werd er een ernstige malaria-infectie vastgesteld met een parasitemie van 21%, waarna patiënt werd overgenomen door het Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische ziekten en behandeld met artesunaat.

(Tijdschr Infect 2013;8(4):122-127)

Lees verder