Articles

Uw diagnose?

TvI - jaargang 18, nummer 3, september 2023

dr. V.T. Janmaat , dr. A. Boerekamps , dr. Y.C. Schrama , dr. M. Westerman , dr. R.M. Verdijk , R. Koelewijn , dr. P. de Man , dr. M. de Mendonça Melo , dr. J.J. van Hellemond

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:

Een 42-jarige, hiv-negatieve man afkomstig uit Guinee-Bissau had recentelijk gereisd via Mali, Mauritanië, Algerije, Libië en Italië naar Nederland. Hij presenteerde zich op de afdeling Spoedeisende Hulp met sinds een week bestaande misselijkheid, braken en buikpijn. Uit lichamelijk onderzoek bleken geen afwijkingen, behoudens een verminderde huidturgor. De resultaten van het laboratoriumonderzoek toonden geen verhoogde inflammatieparameters.

Wat is uw diagnose?

(TIJDSCHR INFECT 2023;18(3):123–4)

Lees verder

Trichuriasis, een vloek of een zegen?

TvI - jaargang 10, nummer 4, augustus 2015

dr. F.P.A. Jager , dr. J.J. van Hellemond , dr. L. Slobbe , dr. L.J. Wammes

Samenvatting

De zweepworm Trichuris trichiura is een darmparasiet met een wereldwijde prevalentie van een half miljard geïnfecteerde mensen. De meeste infecties zijn asymptomatisch, ernstige infecties kunnen complicaties geven als anemie, colitis of het Trichuris-dysenteriesyndroom. De prevalentie van parasitaire infecties blijkt negatief te correleren met het voorkomen van allergische aandoeningen. Dit valt onder de zogenoemde hygiënehypothese; door een regulatoir netwerk van immuuncellen en cytokines, dat ontstaat tijdens de chronische infectie, lijken parasitaire infecties zoals Trichuris trichiura een beschermend effect te hebben op allergische aandoeningen en auto-immuunziekten. In studieverband worden de eieren van Trichuris suis, de zweepwormsoort die varkens infecteert, ingezet tegen auto-immuunziekten zoals colitis ulcerosa, M. Crohn en multiple sclerose alsmede tegen allergische aandoeningen zoals astma en allergische rhinitis. Ook worden studies verricht om mogelijke uitscheidingsproducten te kunnen isoleren en zo nieuwe medicijnen te ontwikkelen. De recente ontwikkelingen brengen een paradox met zich mee; moet trichuriasis wel behandeld worden?

(Tijdschr Infect 2015;10(4):102-8)

Lees verder

Uw diagnose?

TvI - jaargang 9, nummer 5, oktober 2014

dr. L.J. Wammes , dr. R. Koeleweijn , dr. M. de Mendonça Melo , dr. J.J. van Hellemond , dr. L. Slobbe

(Tijdschr Infect 2014;9(5):154)

Lees verder