Articles

Souvenir uit een ver verleden

TvI - 2022, nummer 4, september 2022

dr. M.G. Caris , dr. J. de Metz , drs. H.F.J. Thiesbrummel , dr. L.J. Wammes , J.E. Stalenhoef

SAMENVATTING

Strongyloïdiasis wordt veroorzaakt door Strongyloides stercoralis, een nematode die wordt overgedragen via contact met besmette aarde en die endemisch is in de (sub)tropen. Hoewel de meeste chronische Strongyloides-infecties asymptomatisch blijven door een proces dat gereguleerde auto-infectie wordt genoemd, kan er disregulatie optreden wanneer geïnfecteerde individuen immuungecompromitteerd raken. Dit kan leiden tot een hyperinfectie of gedissemineerde infectie die een zeer hoge mortaliteit kent. Dit artikel beschrijft een casus van een 51-jarige man die 42 jaar na zijn emigratie vanuit Suriname een fatale gedissemineerde Strongyloides-infectie ontwikkelde tijdens een behandeling met prednison voor een reuscelarteriitis. Hoewel sterk wordt aanbevolen om patiënten uit endemische gebieden voor de start van immuunsuppressiva te screenen op Strongyloides, is dat in deze casus helaas niet gebeurd.

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(4):141–5)

Lees verder

Fosfomycine versus ciprofloxacine als orale uitbehandeling voor vrouwen met een febriele urineweginfectie met : een dubbelblinde gerandomiseerde trial (FORECAST-trial)

TvI - jaargang 15, nummer 2, april 2020

dr. T. ten Doesschate , dr. C.H. van Werkhoven , dr. S.P. van Mens , dr. C. van Nieuwkoop , prof. dr. S.E. Geerlings , J.E. Stalenhoef , prof. dr. I.M. Hoepelman , prof. dr. M.J.M. Bonten

SAMENVATTING

De FORECAST-trial (‘fosfomycin randomised controlled trial for Escherichia coli complicated urinary tract infections as alternative stepdown treatment’) is een gerandomiseerde gecontroleerde trial bij patiënten in het ziekenhuis die intraveneuze antibiotica krijgen voor een febriele urineweginfectie. Het doel van de trial is het aantonen van non-inferioriteit qua klinische en microbiologische effectiviteit en veiligheid van oraal fosfomycine 3 gram elke 24 uur, in vergelijking met ciprofloxacine 0,5 gram per 12 uur, als uitbehandeling voor door E. coli veroorzaakte febriele urineweginfecties bij vrouwen. Fosfomycine heeft een hoge bacteriële activiteit tegen E. coli, met een resistentiegraad van slechts 1–2% in Nederland. Oraal fosfomycine 3 gram bereikt voldoende hoge antibioticaconcentraties in urine en bloed, en wordt als veilig en effectief beschouwd naar aanleiding van een beperkt aantal retrospectieve studies naar febriele urineweginfecties. Fosfomycine biedt daarom een potentieel alternatief voor de orale uitbehandeling van febriele urineweginfecties die worden veroorzaakt door multiresistente E. coli. Vooral niet-academische ziekenhuizen worden verzocht om aan de studie deel te nemen.
(TIJDSCHR INFECT 2020;15(2);80-2)

Lees verder

Optimaliseren van triage en behandelstrategieën bij urineweginfecties

TvI - jaargang 15, nummer 2, april 2020

J.E. Stalenhoef

SAMENVATTING

Op 8 mei 2019 promoveerde Janneke Stalenhoef aan de Rijkuniversiteit Leiden op het proefschrift getiteld: ‘Optimizing triage and treatment strategies in urinary tract infection’. Het onderzoek werd verricht onder leiding van promotor prof. dr. J.T. van Dissel en copromotor dr. C. van Nieuwkoop. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen besproken.
(TIJDSCHR INFECT 2020;15(2):77-9)

Lees verder

Uw diagnose?

TvI - jaargang 15, nummer 2, april 2020

drs. J.W. Bosma , drs. Y.K. Adhin , dr. J. Visser , drs. H.F.J. Thiesbrummel , J.E. Stalenhoef

(TIJDSCHR INFECT 2020;15(2):83)

Lees verder