Articles

Hiv en mortaliteit, autopsiestudies uit Oeganda

TvI - jaargang 10, nummer 2, april 2015

dr. J.A.G. Cox

Samenvatting

Op 14 november 2014 promoveerde mw. dr. J.A.G. Cox aan de Universiteit van Antwerpen op het proefschrift getiteld ‘HIV and Mortality, Autopsy Studies from Uganda’. Het onderzoek werd verricht in het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen en het Infectious Diseases Institute, Makerere University in Kampala (Oeganda) onder begeleiding van promotor prof. dr. R. Colebunders. Hieronder worden de belangrijkste bevindingen van het proefschrift beschreven.

(Tijdschr Infect 2015;10(2):50-1)

Lees verder