Articles

Samenvatting van de NIV-richtlijn Diabetische voet met focus op diabetische voetinfecties

TvI - jaargang 13, nummer 6, december 2018

dr. I.M.G. Hageman , dr. E.J.G. Peters

(TIJDSCHR INFECT 2018;13(6):201-5)

Lees verder