Articles

Ziekteverwekkende virussen in Nederlands (drink)water?

TvI - jaargang 14, nummer 6, december 2019

A.M. de Roda Husman , dr. W. Lodder , H. van den Berg , prof. dr. J. Schijven , dr. S. Rutjes , dr. C. Schets

SAMENVATTING

Het drinkwater dat uit de Nederlandse kranen komt is veilig, ook qua aanwezigheid van ziekteverwekkende virussen. Om veilig drinkwater te blijven waarborgen, worden nieuwe virusinfecties in binnen- en buitenland nauwlettend in de gaten gehouden. Ook worden wettelijk verplichte risicoanalyses voor goed functionerende drinkwaterzuiveringen uitgevoerd. Dit is nodig, omdat onze drinkwaterbronnen, zoals oppervlaktewater waarin we ook recreëren, nog steeds worden verontreinigd door rioolwater en mest, waarin ziekteverwekkende virussen voorkomen afkomstig van mens en dier. Ook in gezuiverd rioolwater zijn virussen aanwezig. Verdergaande zuivering van rioolwater, zoals voor het terugdringen van geneesmiddelen wordt voorgesteld, zal ook de waterkwaliteit verbeteren.

TIJDSCHR INFECT 2019;14(6):223-7)

Lees verder