Articles

Intraveneuze antimicrobiële therapie in de thuissituatie: een overzicht uit de praktijk en uitdagingen voor ‘antimicrobial stewardship’

TvI - jaargang 16, nummer 1, februari 2021

drs. F.A. Berger , dr. S.P. de Wilde , dr. H.A. Crommelin , dr. P.C.A.M. Buijtels , dr. J.E. Nagtegaal , dr. E. Jong

SAMENVATTING

Intraveneuze antimicrobiële therapie in de thuissituatie (‘outpatient parenteral antimicrobial therapy’: OPAT) wordt in toenemende mate toegepast. Gebleken is dat OPAT effectief en veilig is, tot een kortere opnameduur leidt en de kwaliteit van leven bevordert. Ten behoeve van de kwaliteitsbewaking van het gebruik van antimicrobiële middelen, heeft het A-team van het Meander Medisch Centrum (bestaande uit een ziekenhuisapotheker, arts-microbioloog en internist-infectioloog) gedurende een periode alle patiënten gevolgd die met langdurige antimicrobiële therapie thuis zijn (uit)behandeld. Uit de resultaten bleek dat het advies van het A-team in 12% van de gevallen afweek van de gegeven behandeling. In de meeste gevallen ging het hierbij om de inzet van intraveneus toegediende smalspectrumantibiotica, in plaats van de gekozen breedspectrumantibiotica. Bij 90% van de patiënten was een arts–microbioloog of internist-infectioloog betrokken. In 5% van deze gevallen werd het advies niet opgevolgd. Op basis van de verkregen resultaten zal bij elke OPAT-aanvraag worden nagegaan of een arts–microbioloog of internist-infectioloog betrokken is. Het advies is om vervolgonderzoek te richten op de mogelijkheid voor OPAT bij meer patiënten, bijvoorbeeld die met een lange opnameduur, en om tevens uitkomstmaten op het gebied van klinische winst, winst op het gebied van kwaliteit van leven en economische aspecten mee te nemen.

(TIJDSCHR INFECT 2021;16(1):12-7)

Lees verder