Articles

Post-splenectomie Neisseria cinerea-bacteriëmie

TvI - jaargang 11, nummer 3, juni 2016

dr. E.C.S. de Boer , dr. G.J.H.M. Ruijs , dr. P.H.P. Groeneveld

Samenvatting

Patiënten met hypo- of asplenie hebben een verhoogd risico op het krijgen van ernstige infecties, met name infecties veroorzaakt door gekapselde bacteriën. De hier beschreven casus is zover wij weten de eerst beschreven Neisseria cinerea-bacteriëmie bij een post-splenectomiepatiënt. N. cinerea is een nietpathogene, gram-negatieve diplokok, die in de nasofarynx wordt gevonden. In de Nederlandse richtlijn voor preventie van infectie bij mensen met (functionele) hypo- en asplenie wordt geadviseerd te vaccineren tegen Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae en Neisseria meningitidis. Daarnaast wordt voor volwassenen geadviseerd om gedurende twee jaar antibioticaprofylaxe na miltextirpatie te gebruiken. Voor kinderen wordt geadviseerd dagelijks profylaxe te gebruiken vanaf de splenectomie tot aan het 12–16e levensjaar, in ieder geval gedurende twee jaar. Voor alle patiënten met hypo- of asplenie is het van belang dat zij antibiotica bij zich hebben voor het geval ze koorts krijgen om een ernstige postsplenectomiesepsis te voorkomen.

(Tijdschr Infect 2016;11(3):92-5)

Lees verder