Articles

Gedissemineerde aspergillose bij een behandeling met ibrutinib

TvI - volume 17, nummer 2, april 2022

drs. E.M. van den Bos , dr. L.E.M. Oosten , dr. A.H.E. Roukens

SAMENVATTING

Een schimmelinfectie is een zeldzame, maar ernstige complicatie bij patiënten met hematologische maligniteiten. Bij chronische lymfatische leukemie (CLL) is het risico daarop normaal gesproken relatief laag, maar behandeling met ibrutinib, een Bruton-tyrosinekinaseremmer, blijkt dit risico te verhogen. Dit artikel beschrijft een 65-jarige CLLpatiënte met een auto-immuunhemolytische anemie, een idiopathische trombopenie en een hypogammaglobulinemie. Binnen 2 maanden na de start van een behandeling met ibrutinib en prednison vanwege haar tweede recidief-CLL kreeg zij last van koorts en verwardheid. Dit bleek te berusten op een pulmonale en cerebrale aspergillose. De patiënte werd succesvol behandeld met voriconazol. Het mechanisme waarmee ibrutinib patiënten vatbaar maakt voor schimmelinfecties is nog niet geheel opgehelderd, maar lijkt te berusten op een disfunctie van neutrofiele granulocyten. Ondanks deze potentieel ernstige complicatie is er nog geen duidelijke aanbeveling over het geven van antischimmelprofylaxe. Met name van belang blijven alertheid op opportunistische infecties en het tijdig verrichten van de relevante diagnostiek.

(TIJDSCHR INFECT 2021;17(2):62–7)

Lees verder