Articles

Leidraad Tropische infectieuze ulcera

TvI - jaargang 17, nummer 1, maart 2022

drs. E. de Booij , dr. J.E. Zeegelaar , namens de werkgroep Tropische ulcera

SAMENVATTING

De leidraad Tropische infectieuze ulcera is ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, vanuit de domeingroep huidinfectieziekten. De leidraad geeft een overzicht van de meest voorkomende oorzaken van ulcera bij reizigers uit de tropen. Het doel van de leidraad is het bieden van een praktische handleiding die behulpzaam is bij de diagnostiek en behandeling van ulcera bij reizigers uit de tropen.

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(1):22–5)

Lees verder
X