Articles

Malaria door Plasmodium ovale ondanks Profylaxegebruik

TvI - jaargang 17, nummer 5, oktober 2022

K.J.M. van Bergen BASc, K. Scheltens , dr. R. Castel , dr. M.A.H. Braks , dr. A. Hofhuis , dr. R.C. Akkers , dr. M.D. Levin , drs. D.H. Spaan , dr. H.J. Vermeer , drs. E.B. Fanoy

SAMENVATTING

Dit artikel beschrijft een casus van een reiziger die terugkeerde uit Sierra Leone met een Plasmodium ovale-infectie, ondanks profylaxe met atovaquon/proguanil (AP). AP-profylaxe wordt veel voorgeschreven voor de preventie van chloroquineresistente malaria. AP is bij een P. ovale-infectie alleen werkzaam op de schizonte bloedvormen, maar niet tegen latente hypnozoïeten in de lever. Deze casus illustreert het risico van het oplopen van een P. ovale-infectie ondanks profylaxegebruik bij reizigers uit gebieden waar malaria endemisch is.

(TIJDSCHR INFECT 2022;17(5):175–80)

Lees verder

Risico’s op infecties door zwemmen in open water

TvI - jaargang 15, nummer 4, augustus 2020

drs. A.D. Hintaran , drs. R.E. Joosten , dr. G.J. Sips , dr. G.J.B. Sonder , drs. R. Pijnacker , E. Siedenburg , drs. E.B. Fanoy

SAMENVATTING

Zwemmen in open water brengt risico’s met zich mee. De infectierisico’s zijn onderzocht bij een aantal zwemevenementen in binnenstedelijke wateren. Hieruit bleek dat deelnemers aan zwemevenementen in grachtenwater een verhoogd risico hadden op gastro-enteritis. Bepaalde omstandigheden, zoals hevige regenval voorafgaand aan het evenement, verhoogden dit risico. Naast gastro-enteritis kunnen ook andere klachten of ziektebeelden ontstaan na zwemmen in open water, zoals zwemmersjeuk en leptospirose. De meest voorkomende klachten na zwemmen in open water zijn mild en kortdurend van aard, hoewel ook een gering risico op het ontstaan van ernstige infecties bestaat. Bij georganiseerde zwemevenementen kunnen maatregelen worden genomen om de risico’s op ernstige complicaties zo klein mogelijk te houden. Het is van belang dat zwemmers geïnformeerd zijn over de risico’s. Kwetsbare groepen, zoals immuungecompromitteerden en zwangere vrouwen, kunnen worden geadviseerd niet deel te nemen. Tot slot is het belangrijk dat artsen weten wat de gevolgen kunnen zijn van zwemmen in open water.
(TIJDSCHR INFECT 2020;15(4):143-8)

Lees verder