Articles

Metformine verlaagt virale last bij SARS-CoV-2-infectie

TvI - jaargang 18, nummer 1, april 2023

dr. Carolyn Bramante

In vitro is aangetoond dat metformine activiteit uitoefent op SARS-CoV-2.1 Daarnaast is de werkzaamheid van metformine wat betreft het voorkomen van ziekenhuisopnames en long COVID aangetoond bij COVID-19-patiënten in een fase III-studie.2,3 Tijdens CROI 2023 zijn nu ook de resultaten van een analyse van de virale last bij de patiënten uit deze klinische studie gepresenteerd door dr. Carolyn Bramante (University of Minnesota, Minneapolis, Verenigde Staten).

Lees verder