Articles

Superinfecties bij influenza, een ongewoon seizoen?

TvI - jaargang 14, nummer 5, oktober 2019

C. van Arkel , dr. M.C.A. Wegdam-Blans , drs. A.R. Jansz , drs. P.L.M.L. Wielders , dr. J.M. Fonville

SAMENVATTING

De relatief lange influenza-epidemie van het seizoen 2017–2018 in Nederland werd, in vergelijking met eerdere jaren, gekenmerkt door een ongewoon hoge incidentie van influenza B. Het is bekend dat influenza gepaard kan gaan met ernstige superinfecties met een hoge morbiditeit en mortaliteit. Het absolute aantal superinfecties was hoger in het seizoen 2017–2018 dan in de voorgaande seizoenen, maar gecorrigeerd voor de grootte van de influenza-epidemie was de relatieve incidentie van superinfecties niet ongewoon.

(TIJDSCHR INFECT 2019;14(5):180-3)

Lees verder